Visma Personverhåndbok – et GDPR verktøy

Et system for bedriftens behandling av personopplysninger.

Bli forberedt på de nye personvernreglene som trer i kraft fra juli 2018. Med vår digitale personvernhåndbok får du oversikt og veiledning til hvordan du skal overholde de nye reglene.