visna-prodcut-page-bamner

VISMA HÅNDBØKER

Alle bedriftens regler og rutiner samlet på ett sted. Tilgjengelig på nett, både fra PC og mobile enheter.

Med Visma håndbøker samler du rutiner og regler på ett sted

Med Visma Håndbøker blir det enkelt å gjøre oppslag rundt rettigheter og plikter i et arbeidsforhold. De ansatte får enkel tilgang til informasjon, regler og rutiner på arbeidsplassen.

Visma Håndbøker er brukervennlige og det er enkelt å tilpasse innholdet i tråd med virksomhetens interne rutiner og målsettinger. Håndbøkene passer for både små og store bedrifter, og er tilgjengelige både på norske og engelsk.

Håndbøkene er nettbaserte og dermed alltid tilgjengelig via pc og mobil. Vismas fageksperter sørger for at det lovregulerte innholdet til enhver tid er oppdatert..

Visma har levert nettbaserte håndbøker siden 2011, og har lang erfaring i å veilede arbeidsgivere innenfor lønn- og personalfeltet.

Nå kan du prøve Visma Håndbøker GRATIS i 30 dager. Jeg vil prøve

Visma Håndbøker

PERSONALHÅNDBOK

fra kr 12,- /mnd./bruker


La de ansatte finne svarene selv.

Temaer i personalhåndboken

 • Ansettelse
 • Arbeidstid
 • Internett, e-post og mobile enheter
 • Ferie
 • Sykdom
 • Permisjon
 • Reiseutgifter i tjeneste og yrkesutøvelse
 • Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser
 • Pensjon
 • Forsikring
 • Velferdstiltak og sosiale ordninger
 • Medarbeiderutvikling
 • Opphør av arbeidsforhold
 • Rutiner og øvrige forhold
 • Øvrige instruksjoner

HMS-HÅNDBOK

fra kr 12,- /mnd./bruker


Alt om HMS samlet på ett sted.

Temaer i HMS-håndboken

 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Gangen i HMS-arbeidet
 • Regelverk
 • Oppgave- og ansvarsavklaring
 • HMS-opplæring
 • Mål, kartlegging og tiltak
 • Sykdom, skade og rus
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Arbeid og sikkerhet
 • Brannvern
 • Krisehåndtering og sikkerhet
 • Forurensning og det ytre miljø
 • Årsplan for HMS-arbeid
 • HMS-verktøy – skjema

LEDERHÅNDBOK

fra kr 12,- /mnd./bruker


Ivareta dine ansatte med god ledelse.

Temaer i lederhåndboken

 • Arbeidsrettslige utgangspunkter for ledelse
 • Rekruttering
 • Forbudet mot diskriminering
 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidstid
 • Fødsel og adopsjon
 • Permittering
 • Oppsigelse og avskjed
 • Nedleggelse og konkurs
 • Lønn
 • Oppfølging av arbeidstakere
 • Rapportering

SYKEFRAVÆRSHÅNDBOK

fra kr 12,- /mnd./bruker


Støtteverktøy for ledere ved sykdom og fravær.

Temaer i sykefraværshåndboken

 • Vilkår for sykepenger
 • Dokumentasjon av sykefravær
 • Utbetaling og refusjon
 • Tilrettelegging
 • Arbeidstakers plikter
 • Retningslinjer for oppfølging
 • Lengre sykefravær
 • Barns sykdom
 • Nærståendes sykdom

PERSONVERNHÅNDBOK

fra kr 690,- /mnd./firma


Nye personvernreglene trer i kraft juli 2018

Hvorfor velge Visma Håndbøker?

 • Hånbøkene er enkle i bruk, og man har et oppslagsverk tilgjengelig når og hvor man måtte trenger det, på nett og mobil
 • Alle rettigheter, plikter og goder blir samlet på ett sted
 • Redaktørmodul: Administrer håndbokens innhold og brukere
 • Alltid oppdatert på lover og regler
 • Tilgang til å laste opp egne dokumentmaler
 • Nettbasert og alltid tilgjengelig på PC, nettbrett og mobil
 • Språk: Norsk eller engelsk
 • Mulighet for differensiert bedriftsinternt innhold i de ulike selskapene
 • En enkelt pålogging, og du kan logge deg på fra ulike enheter

Er du interessert i å vite mer? Ring oss på 45 21 90 00, eller send oss en e-post.

kundekonsulent-helen-brastein

Helen Bråstein

Kundekonsulent

kundekonsulent-Tom-Benonisen

Tom Benonisen

Kundekonsulent

Johan Malm

Kundekonsulent

Linda Wang

Kundekonsulent