programvare-banner

programvare og skyløsninger

Vi leverer et bredt spekter av programvare og skyløsninger. Vi forhandler
systemer fra Visma, Microsoft, samt egenutviklede produkter.

Programvare & skyløsninger – trygge verktøy

Økonomi- og logistikk. Teneo Data er forhandler av økonomisystemer fra Visma Software, løsningene gir deg kontroll og oversikt over alt fra gjennomgripende rapportering og dybdenavigering i tallmaterialet, til arbeidsroller, arbeidsflyt og elektronisk dokumenthåndtering. #jobbsmartere

Produksjonsbedrifter har høye krav til logistikk og sporing. I samarbeid med Dash Software tilbyr vi løsninger som er perfekt for dette og som er integrert mot Visma sine økonomisystemer.

I butikk er det også viktig med oversikt. Varelageret og det som fysisk finnes i hyllene må stemme overens med datasystemet. Med håndholdte løsninger fra Barex AS er mulig å foreta salg, innkjøp, ordreopptak, lagertelling o.l. på en effektiv måte. På denne måten er det enkelt å ha oversikt og løsningen er naturligvis tilpasset Visma.

CRM og økonomisystemet har mye å gjøre med hverandre og med SuperOffice integrert mot Visma har du alt du trenger.

Lønnssystemer + HR. Å sikre at de ansatte får sin lønn slik de skal, og at du har full oversikt over lønnskostnadene, krever ofte mye administrasjon fra bedriftens side.

Et riktig lønnssystem tilpasset din bedrift, er trygt for dine ansatte og trygt for deg. Lønnen kommer som den skal og du har oversikt over kostnadene på en enkel måte. Legg til en integrert portal for ansatte, og et system for reiseregning så har du en komplett løsning. Vi leverer løsninger fra Huldt & Lillevik og Visma.

Hovedområder

  • Programvare

    Visma – Huldt & Lillevik – Microsoft – økonomi – logistikk – lønn – HR – CRM – Office 365. Solid kompetanse og stødige leverandører gir trygghet, ingen blir gode alene. Les mer om programvare

  • Drift

    Skyløsninger – hosting Microsoft Azure – ASP – hosting – lokal server – backup – overvåkning – besøk av rådgiver – statusmøte. Vår support hjelper deg med å ta de rette valgene – og vi har fornøyde kunder. Les mer om drift

  • Konsulent

    Microsoft- Visma – Huldt & Lillevik – SuperOffice økonomi – logistikk – lønn – CRM – Office 365 – sertifiserte utviklere – erfarne rådgivere – avtalt pris – prosjektledelse – utvikling. Gode løsninger kommer av god dialog – vi snakker et språk du forstår. Les mer om konsulent

Så enkelt kommer du i gang…

Mer informasjon om hva vi kan bistå med når det gjelder programvare får du ved å sende en e-post til salg@teneodata.no, ring oss på telefon 45 21 90 00 eller ta kontakt med din lokale kontaktperson fra oss.