Online Backup med oppfølging!

Sikkerhetskopiering er viktig. Det er en stor fordel om kopien går ut av «huset», slik at man er sikret mot brann og tyveri. Du har da også kopi av dine data om de blir kidnappet via ondsinnet hacking.

  • Data sendes kryptert til vårt backup-senter
  • Du bestemmer hvor mange dager vi skal ha kopi av
  • Vi sjekker hver dag at backupen går som den skal
  • Skulle den feile, finner vi ut hvorfor, og korrigerer feilen
  • Vi ser på trender og jobber med forebyggende tiltak