Med en server i skyen basert på Microsoft Azure betaler du i forhold til ønsket oppetid

Få tilgang til komplett serverløsning i skyen, og gjør
driften enklere. Ved å kjøpe Azure-server gjennom
Teneo Data, får du oppfølging og support fra oss.

Microsoft Azure